Portalul ofera informatii complete despre diferite forme de asociatii din Romania: ONG-uri (asociatii – fundatii – federatii), asociatii profesionale, asociatii de utilitate publica, asociatii sportive si cluburi sportive, asociatii mestesugaresti, asociatii agricole, asociatii de proprietari, dar si asociatii pentru protectia mediului si a animalelor.

Servicii protectia mediului

Servicii protectia mediului Ofer consultanta in protectia mediului conform reglementarilor legale: - Mentinerea evidentei lunare privind gestiunea deseurilor generate; - Asistenta in identificarea si codificarea deseurilor conform HG 856/ 2002; - Intocmirea si transmiterea raportarilor lunare/ anuale catre autoritatile competente de protectia mediului; - Intocmirea si transmiterea raportarilor specifice in functie de activitatea desfasurata (ambalaje, DEEE, VSU, uleiuri si filtre de ulei, anvelope, baterii, etc.); - Introducerea raportarilor in aplicatia electronica Sistemul Integrat de Mediu (SIM); - Consultanta in intocmirea formularelor pentru transportul deseurilor; - Intocmirea si transmiterea declaratiilor la Fondul de mediu; - Intocmirea documentatiei in vederea obtinerii autorizatiilor de mediu; - Identificarea operatorilor economici autorizati pentru colectarea, tratarea, valorificarea deseurilor.
0726 479 409

© 2019 Copyright by Asociatii-romania.com