Nume:
Asociatia Euro Braila SM
E-mail:
contact@eurobraila.ro
Telefon:
0752145464

Asociatia Euro Braila SM
Ong (asociatii-fundatii-federatii)

ONG-URI DIN ROMANIA (ASOCIATII FUNDATII FEDERATII) - ORGANIZATII UMANITARE NON PROFIT - ASOCIATII DE DEZVOLTARE INTRACOMUNITARA.

Detalii

   Asociaţia Euro Braila SM a fost infiintata in anul 2010 si are ca scop: identificarea, dezbaterea, analizarea şi soluţionarea problemelor specifice tinerilor prin educaţie şi învăţăre pe tot parcursul vieţii, dezvoltarea spiritului antreprenorial , elaborarea de strategii şi programe în spiritul principiilor democraţiei moderne, formarea si dezvoltarea capacitatilor asociative si profesionale ale tinerilor care doresc sa se implice in viata societatii civile din Romania si dezvoltarea cooperarii dintre ONG de tineret, autoritatile publice centrale si locale, sectorul de afaceri, alte organizatii cu activitati ce pot contribui la dezvoltarea durabila a societatii civile romanesti , urban si rural. Asociaţia Euro Braila SM este un ONG care are drept misiune implicarea in proiecte a tinerilor din toate categoriile socio-profesionale, motivarea tinerilor pentru a participa la propria formare pe tot parcursul vietii . Viziunea asociației noastre este de a crea condiții mai bune de trai pentru tineri, de a promova și încuraja participarea activă a tinerilor la viața societății și de a-i determina pe aceștia sa se dezvolte personal si profesional prin implicre directa în procesul de învăţare, motivat, hotărât şi ambiţios Valorile pe care le promovăm sunt: egalitatea în drepturi, combaterea discriminării, a sărăciei și a excluziunii sociale, cetățenia activă în rândul tinerilor, educarea spiritului civic și pentru un mediu sănătos, promovarea învățării non-formale prin metode inovative.
   AEBSM detine 1 sediu implementare proiect inchiriat si asigurat cu servicii de telefonie, internet si echipat cu 10 mese, 10 scaune, 2 dulapuri, 2 sisteme de calcul, 1 copiator, 1 aparat de laminare documente; un autoturism in comodat, una pagina web, 1 infotouch.

   AEBSM a initiat proiecte in colaborare cu Ministerul Tineretului si Sportului prin Directia Judeteana de Tineret Braila si cu alte ONG –uri din Braila astfel.

   Obiectivul general - Cresterea nivelului de implicare a tinerilor din judetul Braila, in activitati de promovare a culturii orasului Braila , stimularea interesului pentru obiective culturale prin activitati interactive si inovative ce vizeaza dezvoltarea nivelului de cunostinte a tinerilor cu privire la cultura orasului in care traiesc .

Servicii

© 2019 Copyright by Asociatii-romania.com